بازار ثانویه چیست؟

بازار ثانویه بستری برای خرید و فروش و مبادله توکن‌های آثار هنری است. این بازار با توجه به عرضه و تقاضا خریداران و فروشندگان شکل می‌گیرد.

پیشنهادات

پیشنهادات خرید
/ undefined
نام اثر
تعداد
قیمت واحد()
ارزش معامله()
ارزش ضمنی اثر()
پیشنهادی ثبت نشده
پیشنهادات فروش
/ undefined
نام اثر
تعداد
قیمت واحد()
ارزش معامله()
ارزش ضمنی اثر()
پیشنهادی ثبت نشده

سفارشات باز

پیشنهاد
تاریخ
ساعت
درخواست
تعداد
موردی یافت نشد