بی‌تا را معرفی کنید، توکن جایزه بگیرید.
با دعوت از دوستان خود برای ساخت حساب کاربری در بی‌تا، از ما جایزه بگیرید. معرفی بی‌تا به دیگران، رونق دادن به بازار هنر ‌است و سود سرمایه‌گذاری شما را هم در پی خواهد داشت؛ پس به گسترش این بازار کمک کنید.
کد دعوت شما:
کپی کردن
واتساپ
تلگرام