ساخت NFT
بارگذاری تصویر

فرمت‌های مجاز: JPG و PNG
حداکثر 5 مگابایت

https://bitanft.ir/property/
نامک، آدرس صفحه اختصاصی اثر شما در وبسایت بی‌تا. این مقدار باید یکتا باشد. در صورت تکراری بودن، نام اثر را تغییر داده یا با اضافه کردن عباراتی همچون اعداد به انتهای نامک، آن را یکتا کنید.
برچسب‌ها کلمات کلیدی مرتبط با اثر شما هستند. سعی کنید مرتبط‌ترین برچسب‌ها را انتخاب کنید تا در نتایج جست‌و‌جوی کاربران دیده شوید.